ACT

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een vorm van gedragstherapie waarbij u leert om u te richten op zaken die u op directe wijze kan beïnvloeden, zoals uw gedrag.

Men leert om zich vooral niet te focussen op het verkrijgen van controle over ervaringen die niet direct te beïnvloeden zijn, zoals emoties en gedachten. Dit impliceert het aanleren van een acceptatiegerichte houding ten opzichte van deze emoties en gedachten. De kerngedachte bij ACT is dat het vechten tegen onvermijdelijke zaken uiteindelijk ten koste gaat van een waardevol leven.