EMDR

Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR) is een specifieke traumaverwerkingsmethode. Deze techniek is vooral bedoeld voor personen die een trauma doormaakten en hiervan nog steeds last ondervinden. Zo’n trauma kan een verkeersongeval, een brand, een geweldmisdrijf, e.a. zijn. Via billaterale (links-rechts) stimulatie wordt getracht om de vastgelopen verwerking van een trauma opnieuw op gang te helpen. Voordeel van deze techniek is dat je het trauma niet helemaal opnieuw hoeft te vertellen, wat voor velen als geruststellend wordt ervaren.

EMDR kan ook worden toegepast bij een rouwproces en bij bepaalde angsten/fobieën. Wanneer u wilt werken rond angsten via EMDR is het aangewezen om een oorzakelijk verband te kunnen leggen met een bepaalde gebeurtenis. Vb. Agorafobie, wanneer u als kind een beet kreeg van een spin.