SYSTEEMTHERAPIE

Psychotherapie kan aangewezen zijn wanneer mensen psychische en/of relationele lasten ondervinden.

Wanneer we werken vanuit een Systeemtherapeutische Invalshoek, worden moeilijkheden en lasten die mensen ervaren niet bekeken als geïsoleerde fenomenen, maar ze worden steeds in verband gebracht met andere ‘systemen’ waar u als individu deel van uitmaakt. Zulke systemen kunnen uw gezin, school, werk, hobbyclub, e.a. zijn.