GEZINSTHERAPIE

Gezinstherapie kan worden ingezet bij relationele problemen binnen het gezin en/of wanneer een gezinslid moeilijkheden ondervindt en hierover in gesprek wilt gaan met belangrijke personen in zijn/haar leven.

Net zoals bij de individuele therapieën wordt er binnen de gezinstherapie voornamelijk gewerkt vanuit Systeemtherapeutische Invalshoek. Zo worden moeilijkheden en lasten die mensen ervaren niet bekeken als geïsoleerde fenomenen, maar ze worden steeds in verband gebracht met andere ‘systemen’ waar u als individu/gezin deel van uitmaakt. Zulke systemen kunnen uw gezin, school, werk, hobbyclub, e.a. zijn.

Gezinstherapie is breed inzetbaar. Mogelijke thema’s zijn: scheiding, coalities binnen het gezin, een psychisch ziek gezinslid, het loslaten van zoon/dochter, etc.