COGNITIEVE GEDRAGSTHERAPIE

Cognitieve Gedragstherapie is een vorm van psychotherapie die gericht is op het verminderen/ opheffen van concrete problemen/klachten door anders te leren denken of door dingen anders te leren aanpakken.

Deze therapievorm gaat ervan uit dat gedachten, gevoelens en gedrag op een bepaalde manier met elkaar verbonden zijn. Het accent kan liggen op gedragsveranderingen, op het achterhalen welke negatieve ideeën u hebt over uzelf/anderen en op het aanleren van meer positieve gedachten. Door uw gedrag en denkbeelden aan te passen, kan ook uw gevoelstoestand in positieve zin veranderen. Hierdoor verminderen vaak ook uw klachten.