RELATIETHERAPIE

Psychotherapie /relatietherapie kan aangewezen zijn wanneer koppels psychische en/of relationele lasten ondervinden.Er wordt voornamelijk gewerkt vanuit een Systeemtherapeutische Invalshoek. Zo worden moeilijkheden en lasten die koppels ervaren, bekeken vanuit een breed perspectief. Als spanningen of problemen bij koppels te zwaar te zijn of te lang duren, kan therapie aangewezen zijn. Er wordt samen met het koppel bekeken of de problemen relationeel of eerder individueel (vb. Verleden van misbruik) van aard zijn.

Seksuologie kan in de eerste plaats worden ingezet voor psycho-eductie. Zo kan de seksuoloog meer informatie geven over de lichamelijke, de psychologische en de relationele aspecten van seksualiteit. Vaak betekent dit dat bepaalde mythes ‘over hoe seksualiteit eraan toe hoort te gaan’ worden ontkracht. Er wordt gestreefd naar een meer realistische kijk op een langdurige seksuele relatie. Daarnaast kan het ook zijn dat de seksuoloog oefeningen voorstelt die u thus in een veilige privésfeer kan uitvoeren. Bij koppels zal de partner zo actief mogelijk worden betrokken in de therapie. Verder kan het ook zijn dat het nodig is om psychotherapeutisch te werken. De seksuoloog zal dan samen met u (en eventueel met uw partner) trachten om de individuele/relationele problemen verder uit te diepen.